Огородник Костянтин Володимирович

Викладач ВНТУ

Публікації

Навчальні посібники (1)

1. Білинський Й. Й. Електронні системи [Текст] : навчальний посібник / Й. Й. Білинський, К. В. Огородник, М. Й. Юкиш. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 208 с.

Патенти (19)

1. Пат. 134382 UA, МПК G01K 11/24. Ультразвуковий автогенераторний вимірювач температури газу [Текст] / Й. Й. Білинський, К. В. Огородник, О. О. Лазарєв, В. Л. Костюк (Україна). – № u 2018 12830 ; заявл. 26.12.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. – 5 с. : кресл.
2. Пат. 134392 UA, МПК G01B 17/02. Ультразвуковий автогенераторний вимірювач товщини [Текст] / Й. Й. Білинський, К. В. Огородник, О. О. Лазарєв, І. А. Бойко (Україна). – № u 2018 12911 ; заявл. 26.12.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. – 5 с.
3. Пат. 134393 UA, МПК G01N 9/36. Ультразвуковий автогенераторний вимірювач густини [Текст] / Й. Й. Білинський, К. В. Огородник, О. О. Лазарєв, Ю. С. Кравченко (Україна). – № u 2018 12912 ; заявл. 26.12.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9. – 5 с.
4. Пат. 116963 А UA, МПК G01B 17/02. Ультразвуковий товщиномір шару матеріалу [Текст] / Й. Й. Білинський, К. В. Огородник, П. М, Ратушний (Україна). - № u 2016 13338 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 12.06.2017, Бюл. № 11. - 5 с. : кресл.
5. Пат. 116638 А UA, МПК G01B 17/02. Ультразвуковий товщиномір [Текст] / Й. Й. Білинський, К. В. Огородник, П. М. Ратушний (Україна). - № u 2016 13328 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. - 4 с. : кресл.
6. Пат. 115995 UA, МПК G01N 9/00, G01F 1/66, G01M 9/00. Спосіб визначення густини газу [Текст] / Й. Й. Білинський, К. В. Огородник, М. В. Гладишевський, А. В. Столяр (Україна). - № u 2016 08719 ; заявл. 11.08.2016 ; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9. - 5 с. : кресл.
7. Пат. 119394 UA, МПК G01N 9/00. Ультразвуковий вимірювач густини [Текст] / Й. Й. Білинський, К. В. Огородник, В. Б. Бурдейний (Україна). - № u 201703062 ; заявл. 31.03.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18. - 4 с. : кресл.
8. Пат. 120288 А UA, МПК G01B 17/02. Ультразвуковий пристрій для вимірювання товщини [Текст] / Й. Й. Білинський, К. В. Огородник (Україна). - № u 201704762; заявл. 17.05.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20. - 5 с. : кресл.
9. Пат. 121438 А UA, МПК G01N 9/00. Ультразвуковий пристрій для вимірювання густини [Текст] / Й. Й. Білинський, К. В. Огородник (Україна). - № u 2017 04748 ; заявл. 17.05.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. - 5 с. : кресл.
10. Пат. 110783 UA, МПК A61B 5/02. Портативний кардіограф з додатковою пам`яттю для динамічної фіксації показань [Текст] / К. В. Огородник, П. М. Ратушний, Б. П. Івасишен, О. А. Колотуха (Україна). - № u 2016 03139 ; заявл. 28.03.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. - 4 с. : кресл.
11. Пат. 110782 UA, МПК G01M 7/00. Пристрій для зчитування вібрацій зі скла [Текст] / К. В. Огородник, П. М. Ратушний, О. А. Колотуха, Б. П. Івасишен (Україна). - № u 2016 03138 ; заявл. 28.03.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. - 5 с. : кресл.
12. Пат. 107963 UA, МПК G01F 1/66. Пристрій вимірювання густини нафтопродуктів [Текст] / Й. Й. Білинський, К. В. Огородник, Н. А. Яремішена (Україна). - № u2016 00012 ; заявл. 04.01.2016 ; опубл. 24.06.2006, Бюл. № 12. - 4 с. : іл.
13. Пат. 76406 UA, МПК G06G 7/60. Нейронний елемент на R-негатронах [Текст] / О. О. Лазарєв, А. В. Прикмета, Д. В. Бондарюк, К. В. Огородник (Україна). - № u201204480 ; заявл. 09.04.2012 ; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1. - 5 с. : кресл.
14. Пат. 74378 UA, МПК G01R 27/28. Ємнісний негасенсор мостового типу [Текст] / О. О. Лазарєв, Д. В. Бондарюк, А. В. Прикмета, К. В. Огородник (Україна). - № u201204434 ; заявл. 09.04.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20. - 5 с. : кресл.
15. Пат. 45888 UA, МПК G01R 27/28. Спосіб вимірювання активного опору [Текст] / К. В. Огородник, Л. Б. Ліщинська, Н. Б. Мазарчук, М. А. Філинюк (Україна). - № u200907327 ; заявл. 13.07.2009 ; опубл. 25.11.2009, Бюл. № 22. - 2 с. : кресл.
16. Пат. 16644 UA, МПК G01R 27/28. Спосіб вимірювання інваріантного коефіцієнта стійкості чотириполюсника [Текст] / К. В. Огородник, М. А. Філинюк, І. В. Булига (Україна). - № u200602161 ; заявл. 27.02.2006 ; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. - 3 с. : кресл.
17. Пат. 11967 UA, МПК G01R 27/28. Спосіб вимірювання параметрів чотириполюсника з використанням діаграми Вольперта-Смітта [Текст] / М. А. Філинюк, К. В. Огородник, Салех, М.М. Журбан (Україна). - № u200507033 ; заявл. 15.07.2005 ; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1. - 4 с. : кресл.
18. Пат. 5780 UA, МПК G01R 27/28. Спосіб вимірювання нестандартної системи імітансних параметрів чотириполюсника [Текст] / О. О. Лазарєв, М. А. Філинюк, К. В. Огородник (Україна). - № 20040807002 ; заявл. 21.08.2004 ; опубл. 15.03.2005, Бюл. № 3. - 2 с. : кресл.
19. Пат. 7267 UA, МПК G01R 27/28. Спосіб вимірювання нестандартної системи s-параметрів чотириполюсника [Текст] / М. А. Філинюк, К. В. Огородник, О. О. Лазарєв (Україна). - № 2004110934 ; заявл. 15.11.2004 ; опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6. - 4 с. : кресл.

Статті (12)

1. Огородник К. В. Ультразвукові автогенераторні вимірювачі параметрів середовищ [Текст] / К. В. Огородник, О. О. Лазарєв, Ю. С. Кравченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2019. – № 4. – С. 25-32.
2. Білинський Й. Й. Аналіз методів і засобів вимірювання густини нафтопродуктів [Електронний ресурс] / Й. Й. Білинський, К. В. Огородник, Н. А. Яремішена // Наукові праці ВНТУ. – 2016. – № 2. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/467
3. Ратушний П. М. Дослідження вибору розмірності маски для методу підвищення різкості до максимального нахилу примежової кривої [Текст] / П. М. Ратушний, К. В. Огородник, В. В. Мартинюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2014. – № 3. – С. 160–162.
4. Ратушний П. М. Пристрій для отримання кольорових тривимірних зображень об`єктів [Текст] / П. М. Ратушний, К. В. Огородник, В. В. Мартинюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький, 2014. – № 3. – С. 160–162.
5. Романюк О. Н. Система стенографічного захисту повідомлень [Текст] / О. Н. Романюк, К. В. Огородник, В. В. Мартинюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. – № 1. – C. 126-129.
6. Білинський Й. Й. Детектор виділення контуру розфокусованих зображень [Електронний ресурс] / Й. Й. Білинський, К. В. Огородник, І. В. Микулка // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2012. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/332.
7. Дослідження схемотехнічних реалізацій с-негатронів на конверторах від`ємного опору [Електронний ресурс] / О. О. Лазарєв, К. В. Огородник, Р. Ю. Чехместрук, М. А. Філинюк // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/306.
8. Дослідження схемотехнічних реалізацій С-негатронів на конверторах від`ємного опору [Електронний ресурс] / О. О. Лазарєв, К. В. Огородник, Р. Ю. Чехместрук, М. А. Філинюк // Наукові праці ВНТУ. - 2011. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/306/304.
9. Філинюк М. А. Оцінка методичних похибок вимірювання S-параметрів чотириполюсника [Текст] / М. А. Філинюк, К. В. Огородник // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 4. - С. 93-99.
10. Філинюк М. А. Спосіб вимірювання S-параметрів чотириполюсника [Текст] / М. А. Філинюк, К. В. Огородник, O. O. Лазарєв // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 1. - С. 86-89.
11. Филинюк Н. А. Измерение инвариантного коэффициента устойчивости четырехполюсника [Текст] / Н. А. Филинюк, Д. В. Гаврилов, К. В. Огородник // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2003. - № 1. - С. 88-91.
12. Филинюк Н. А. Модернизированный метод "плавающей нагрузки" определения иммитансных параметров линейных четырехполюсников [Текст] / Н. А. Филинюк, К. В. Огородник, Д. В. Гаврілов // Вісник Технологічного університету Поділля. Серія "Технічні науки". - 2003. - № 3, т. 2. - С. 107-109.

Тези доповідей (4)

1. Стоян Н. А. Експериментальні дослідження ультразвукового методу вимірювання густини нафтопродуктів [Електронний ресурс] / Н. А. Стоян, К. В. Огородник // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2017/paper/view/2374.
2. Огородник К. В. Класифікація методів та засобів вимірювання густини нафтопродуктів [Електронний ресурс] / К. В. Огородник, Н. А. Яремішена // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016), Вінниця, 4-10 травня 2016 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=22&mat=291.
3. Яремішена Н. А. Аналіз методів вимірювання густини нафтопродуктів [Електронний ресурс] / Н. А. Яремішена, К. В. Огородник // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2016/paper/view/427.
4. Нові методи вимірювання параметрів багатоелектродних негатронів [Текст] / М. А. Філтнюк, В. Д. Гаврілов, С. М. Франк, К. В. огородник // Современные информационные и электронные технологии : труды четвертой международной научно-практической конференции, 19–23 мая 2003. – Одесса : Одесский национальный политехнический университет, ОАО “Нептун”, 2003. – С. 329.